Select Theme
Custome Color 1
Custome Color 2
Box-Layout
Background Pattern

custome background also available in admin.

Background color
Wow Animation Enable
Left Stickt Enable
Right Stickt Enable
Menu Enable
Четири свещи горели бавно
-Аз съм Мир
Но в наше време никой не се бори за мен. И пламъка на Мира бавно започнал да гасне, докато напълно не изчезнал.
-Аз съм Вяра
Промълвила втората, но вече никой не ме търси и не се нуждае от мен. Така и пламъкът на Вярата спрял да гори.
-Аз съм Любов
И също нямам достатъчно сила да продължа, хората не ми обръщат внимание и не разбират колко съм важна.
И без да чака любовта също угаснала.

Тогава четвъртата свещ заговорила нежно:

-Аз съм Надежда
И докато продължавам да горя, винаги може да запалите останалите три свещи.